ເຮືອນພັກ ພູອີວ III ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ    
ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ປະເທດລາວ    
Mobile: + 856-20-99 44 00 84, 22 39 01 95; Phone/Fax: +856-86-26 00 15  
Search Google
E-mail: phouiu_lnt@hotmail.com      
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu Travel, Laos
 
 
ເຮືອນພັກ ພູອີວ III ຍີນດີຕ້ອນຮັບສູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
ເຮືອນພັກ ພູອິວ III ຍີນດີຕ້ອນຮັບສູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ຂອບໃຈຫຼາຍໆທີ່ພວກທ່ານເລືອກມາທ່ຽວແຂວງຫຼວງນຳ້ທາ ເປັນອີກ ສະຖານທີ່ໜ່ຶງ ທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດ ເປັນແຂວງທີ່ມີພູດອຍ ຫຼາຍອີກແຂວງໜ່ຶງໃນພາກເໜືອຂອງລາວ, ແລະ ເປັນແຂວງທີ່ມີຊື່ສຽງ ທາງດ້ານກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັດ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳຫ້າ ມໍລະດົກອາຊຽນ.

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເມືອງສີງ ເປັນເມືອງປະຫວັດສາດ ( ເຄີຍມີກອງທັບຝຣັ່ງມາຕັ້ງຖານທັບໃຫຍ່ຢູ່ ) ແລະ ເປັນເມືອງທີ່ມີຊົນເຜົ່າອາໄສຢູ່ ຫຼາຍກວ່າເມືອງອື່ນ, ຕາມເສັ້ນທາງ 17 ບີ ໄປເມືອງລອງ ຫາ ຊຽງກົກ ທ່ານຈະພົບກັນບັນດາເຜົ່າທີ່ອາໄສຢູ່ລຽບຕາມແຄມທາງ ທີ່ຍັງດຳລົງຊີວິດແບບດັ້ງເດີ່ມ ສຸດເສັ້ນທາງແມ່ນແມ່ນ້ຳຂອງມີສາຍແດນຕິດກັບປະເທດພະມ້າ ແລະ ສາມາດເດີ່ນທາງໄປເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວໄດ້ດ້ວຍທາງເຮືອ, ຈາກແຂວງຫຼວງນ້ຳທາຕາມເສັ້ນທາງ ອາ 3 ເອ ມຸ້ງໜ້າສູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທີ່ມີສາຍແດນຕິດກັບປະເທດໄທ ຕາມເສັ້ນທາງແມ່ນມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງ ເຊັ່ນ: ບ້ານຈະເລີນສຸກ, ສູນຂໍ້ມູນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳຫ້າ, ຖ້ຳເກົາເລົາ ຫຼື ຖ້ຳນ້ຳແອ່ງ, ສວນອຸທິຍານບໍ່ກຸ້ງ, ຈຸດຊົມວີວນຳ້ແພ, ຕະຫຼາດກະສິກຳບ້ານດອນໄຈ, ຄ້າຍເກົ່າຝຣັ່ງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຕົວເມືອງວຽງພູຄາ ເຊິ່ງໄດ້ຄົ້ນພົບ ສາກດີນເຜົ່າເກົ່າແກ່ຫຼາຍແຫ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວັດມະຫາປວດ ຄາດວ່າເມືອງວຽງພູຄາແມ່ນເມືອງເກົ່າແກ່ຫຼາຍກວ່າມາ ຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ. ລ່ອງຕາມສາຍແມ່ນ້ຳທາ ທ່ານຈະພົບກັບ ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຕາມລ້ອງແມ່ນ້ຳທາ ແລະ ພົບກັບທຳມະຊາດທີ່ຍັງອຸດົມ ສົມບູນຢູ່ ລະຫວ່າງກາງຂອງແມ່ນ້ຳທາ ແລະ ປາກທາ ( ບ່ອນນ້ຳຂອງ ແລະ ນ້ຳທາປ່ອງໃສ່ກັນ ) ທ່ານຈະພົບກັບເມືອງນ້ອຍແຫ່ງ ນີ້ຊື່ເມືອງນາແລ ເປັນຖິ່ນອາໄສຂອງຊົນເຜົ່າຂະມຸ ຫຼາຍກວ່າ 80% ແລະ ນອນພັກແຮມກັບເຜົ່າໄຕລື້ ບ້ານຄອນຄຳ ເປັນບ້ານພັກແຮມຂອງ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຍັງເປັນບ້ານສົ່ງອອກເຄື່ອງຫັດຖະກຳຈາກສີມື ແຮງງານຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ.

ຖ້າທ່ານສົນໃຈຕ້ອງການເບິ່ງຖ້ຳທີ່ສວຍງາມ, ເຮັດກິດຈະກຳຍ່າງປ່າ, ທ່ຽວຊົມການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ຂີ່ເຮືອຂະຍັກຕາມ ລ້ອງແມ່ນ້ຳທາ ແລະ ແມ່ນ້ຳຫ້າ, ຂີ່ລົດຖີບທັງແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ແບບປະຈົນໄພ ໄປກັບພະນັກງານນຳທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼວງນ້ຳທາ ທ່ານສາມາດຈ່ອງລາຍການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ກັບ ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວ ພູອີວ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາບໍລິການຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ, ເມືອງສີງ, ເມືອງວຽງພູຄາ, ເມືອງລອງ ແລະ ເມືອງນາແລ.

ການມາທ່ຽວຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຈະໃຫ້ປະໂຫຍດທັງສອງຝ່າຍ ທັງຕົວຂອງທ່ານເອງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ກໍຄືນຄົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຫາກທ່ານສົນໃຈຕ້ອງການຮຽນຮູ້ປະເພນີ ແລະ ສົນໃຈໃນການທ່ຽວຊົມວັດວາອາຮາມ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳບາສີສູ່ຂວັນ ຫຼື ພິທີກຳທາງສາດສະໜາຕ່າງໆ ທ່ານຄວນມີສະຕີ ເນື່ອງຈາກວ່າແຂວງຫຼວງນ້ຳທາຂອງພວກເຮົາ ເປັນແຂວງທີ່ມີຊົນເຜົ່າອາໄສຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 20 ຊົນເຜົ່າ ພວກເຂົາມີຄວາມເວົ້າ ແລະ ປະເພນີ ການດຳລົງຊີວິດແຕກຕ່າງກັນໄປ ໃນເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຮ່ວມກິດຈະກຳນຳເຂົາເຈົ້າ ທ່ານຄວນຖາມເຂົາເຈົ້າກ່ອນ ເພາະວ່າບາງຕັ້ງອາດເຕະຕ້ອງເຖີງຮີດຄອງປະເພນີຂອງເຂົາເຈົ້າ ອາດເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ພໍ່ໃຈໃນການມາຢ້ຽມ ຢາມຂອງທ່ານ.

ນອກຈາກນັ້ນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຍັງເປັນແຂວງທີ່ຂຶ້ນຊື່ກ່ຽວກັບອາຫານທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຕຳຫວາຍ, ເຮັດແກງໃນບັ້ງໄມ້ໄຜ່ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ; ເຂົ້າຊອຍ ເມືອງສີງ, ເຫຼົ້າໄຫ ເມືອງວຽງພູຄາ ແລະ ເມືອງນາແລ ແລະ ຍັງມີອາຫານທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍຢ່າງໄວ້ໃຫ້ທ່ານ ລອງຊີ່ມ ທ່ານສາມາດຊອກຫາໄດ້ຢ່າງງ່າຍດ່າຍໃນຕະຫຼາດກາງຄືນ.

ຫາກທ່ານຕ້ອງການເຄື່ອງທີ່ລະນຶກຈາກແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເຄື່ອງຫັດຖະກຳ ທ້ອງຖິ່ນຈາກປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ກໍ່ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈດີ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ ຜ້າໄໝໝອນຈາກເຜົ່າໄຕດຳ, ຜ້າຝ້າຍຍ້ອມສີຄາມ, ເຈ້ຍເຮັດດ້ວຍໜໍ່ໄມ້ຈາກເຜົ່າແລນແຕນ, ຖົງພາຍ, ພວງກະແຈ ຈາກເຜົ່າຢ້າວ, ຜ້າບ່ຽງ, ຜ້າສີ້ນ ຈາກເຜົ່າໄຕແດງບ້ານພຽງງາມ, ເຄື່ອງທັກແສ່ວຈາກເຜົ່າມົ້ງ, ຜ້າສີ້ນໄຕລື້ຈາກບ້ານຄອນຄຳ ແລະ ເຄື່ອງຈັກສານຈາກບ້ານ ຈະເລີນສຸກ, ບ້ານນ້ຳແອງ ແລະ ເຄື່ອງຫວາຍຈາກເມືອງວຽງພູຄາ ແລະ ອື່ນໆ.

ສ່ວນງານບູນປະເພນີ ແລະ ພິທີກຳ ຕ່າງໆແມ່ນເກືອບວ່າມີທຸກໆເດືອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ-ທັນວາ ສ່ວນງານບູນປະເພນີຂອງ ບັນດາເຜົ່າ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຫຼັງລະດູເກັບກ່ຽວ ໃນຊ່ວງເດືອນທັນວາ-ມັງກອນ, ງານບູນໃຫຍ່ທ່ີ່ມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍແມ່ນງານບູນຊ່ວງເຮືອ ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ໃນເດືອນຕຸລາ, ບູນພະທາດຊຽງຕຶງເດືອນພະຈິກ, ບູນບັ້ງໄຟເມືອງສີງເດືອນເມສາ, ດັ່ງນັ້ນ ເວລາໃດທ່ານກໍ່ສາມາດມາ ທ່ຽວໄດ້ສຳລັບແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ.
   
   
 
 
 
     
Free counter and web stats   ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2011-2013 ເຮືອນພັກ ພູອີວ III ຫຼື ພູອີວ III ລີສອດ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
Created by: http://www.phouiu-ecotourism-laos.com in Luang Namtha, Laos