ເຮືອນພັກ ພູອີວ III ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ    
ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ປະເທດລາວ    
Mobile: + 856-20-99 44 00 84, 22 39 01 95; Phone/Fax: +856-86-26 00 15  
Search Google
E-mail: phouiu_lnt@hotmail.com      
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu Travel, Laos
 
 
ບໍລິການອື່ນໆຈາກເຮືອນພັກພວກເຮົາ:
  • ບໍລິການຮັບ-ສົ່ງແຂກ ຈາກຄີວລົດ ແລະ ສະໜາມບີນ
  • ບໍລິການຈ່ອງລາຍການທ່ອງທ່ຽວ
  • ບໍລິການຍ່າງປ່າ, ຂີ່ລົດຖີບ, ຂີ່ເຮືອຂະຍັກ, ນອນພັກແຮມ ກັບເຮືອນປະຊາຊົນ ແລະ ລາຍການປະສົບອື່ນໆ
  • ບໍລິການເຊົ່າລົດຖີບ
  • ບໍລິການລົດຕູ້ທຸກຊະນິດ
   
   
 
 
 
     
Free counter and web stats   ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2011-2013 ເຮືອນພັກ ພູອີວ III ຫຼື ພູອີວ III ລີສອດ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
Created by: http://www.phouiu-ecotourism-laos.com in Luang Namtha, Laos