ເຮືອນພັກ ພູອີວ III ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ    
ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ປະເທດລາວ    
Mobile: + 856-20-99 44 00 84, 22 39 01 95; Phone/Fax: +856-86-26 00 15  
Search Google
E-mail: phouiu_lnt@hotmail.com      
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu Travel, Laos
 
 
ເຮືອນພັກ ພູອີວ III ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
ເຮືອນພັກ ພູອິວ III ເປັນເຮືອນພັກ ແບບອະນຸລັກ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຕະຫຼາດກາງຄືນປະມານ 400 ແມັດ ( ຍ່າງປະມານ 10 ນາທີ ) ມາທາງແມ່ນ້ຳທາ ຕິດກັບບ້ານຂອງເຜົ່າໄຕດຳ ( ບ້ານທົ່ງໄຈ້ໃຕ້ ).

ເຮືອນພັກທັງໝົດປະກອບມີ 5 ຫຼັງ 10 ຫ້ອງນອນ, ມີ 5 ຫ້ອງຕ່ຽງດຽວ (ຕ່ຽງໃຫຍ່ນອນໄດ້ 2 ຄົນ), 5 ຫ້ອງສອງຕ່ຽງ Guest House in Laos ແລະ ສາມາດເພີ່ມຕ່ຽງໃຫ້ແຂກ ທີມາພັກແຮມເປັນຄອບຄົວ, ເຮືອນພັກແຕ່ ລະຫຼັງ ອອກແບບໂດຍການ ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງເຮືອນຂອງ ບັນດາຊົນເຜົ່າພາຍໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ເຜົ່າອາຄ່າ, ເຜົ່າໄຕລື້, ເຜົ່າໄຕດຳ, ເຜົ່າຂະມຸ ແລະ ເຜົ່າມົ້ງ ແລະ ຮູບແບບ ທັນສະໄໝ່.

ເຮືອນພັກແຕ່ລະຫຼັງ ແມ່ນນຳໃຊ້ວັດຖຸດີບຈາກທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຝາເຮືອນ, ເພດານ ແລະ ຫຼັງຄາ ແມ່ນໃຊ້ໄມ້ປ່ອງ, ລູກຕິ່ງເຮັດດ້ວຍ ໄມ້ ທີ່ສາມາດຊອກຫາໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ສ່ວນປະຕູ ແລະ ປະຕູປ່ອງ ຢ້ຽມ ແມ່ນເຮັດດ້ວຍໄມ້ ອອກແບບຢ່າງງົດງາມ ແລະ ໜາແໜ້ນ, ສ່ວນພື້ນເຮືອນແມ່ນປູດ້ວຍດີນຈີ ເມື່ອທາສີແລ້ວເຮັດໃຫ້ມີສີສັນງົດງາມ.

ພາຍໃນຫ້ອງນອນແຕ່ລະຫຼັງ ແມ່ນຕົກແຕ່ງດ້ວຍຜ້າໄໝພື້ນເມືອງລາວ ທີ່ເຮັດຈາກສີມືຫັດຖະກຳ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜ້າກັ້ງ ທີ່ໄດ້ປະຍຸກຈາກຜ້າຝ້າຍຂອງຊົນເຜົ່າໄຕລື້.
Luang Namtha Accommodation
ສ່ວນອຸປະກອນເຄື່ອງນອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜ້າເສື່ອ ແມ່ນຍີ້ຫໍ້ມາດຕະ ຖານສາກົນ,  ຜ້າຫົ່ມ, ໝອນ, ສົບຜ້າຫົ່ມ, ຜ້າປູ, ຜ້າເຊັດຕົວ ແລະ ຜ້າເຊັດໜ້າ ແມ່ນຜ້າຝ້າຍຢ່າງດີ ສ່ວນຜ້າຄຸມຕ່ຽງແມ່ນຜ້າຝ້າຍ ຈາກ ເຜົ່າໄຕລື້, ສ່ວນຕ່ຽງນອນແມ່ນເຮັດດ້ວຍໄມ້ສັກເປັນລຳ ອອກແບບ ຫຼັກສະນະງ່າຍດາຍ, ແຕ່ແຂງແຮງ ແລະ ສ່ວນງາມ ເບິ່ງຄືເປັນທຳ ມະຊາດ.

ອຸປະກອບຮັບໃຊ້ ເຊັ່ນ: ໂຕະຕັ່ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຢູ່ລະບ່ຽງ ແມ່ນເຮັດດ້ວຍຫວາຍ ຈາກຊົນເຜົ່າຂະມຸ ເມືອງວຽງ ພູຄາ, ແຂວງຫຼວງນຳ້ທາ, ສ່ວນໂຕະແມ່ນເຮັດໂດຍໄມ້ ຈາກເຜົ່າໄຕລື້ລອງທາ.

ສ່ວນຫ້ອງນ້ຳແມ່ນຕົກແຕ່ງແບບທັນສະໄໝ ມີເນື້ອທີ່ກວ້າງຂວາງ, ມີນ້ຳອຸ່ນທີ່ໃຊ້ລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນຫ້ອງນ້ຳເຊັ່ນ: ຊັກໂຄກ, ອ່າງລ້າງມື, ຫົກກ໋ອກນ້ຳ, ຝັກບົວອາບນ້ຳ.
| ຫ້ອງ 2 ຕ່ຽງ | ຫ້ອງຕ່ຽງດຽວຕ່ຽວໃຫຍ່ |
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນຫ້ອງນອນ:
 • ຫ້ອງນ້ຳພາຍໃນຫ້ອງນອນ ( ນ້ຳອຸ່ນ )
 • ຫ້ອງນັ່ງຫຼີ້ນພາຍໃນຫ້ອງນອນກວ້າງຂວາງ
 • ມີບ່ອນນັ່ງຫຼີ້ນລະບ່ຽງນອກກວ້າງຂວາງ
 • ມີນ້ຳດື່ມບໍລິການລວມລາຄາຫ້ອງນອນ
 • ບໍລິການຜ້າເຊັດໜ້າ ແລະ ເຊັດຕົວ
 • ມີບ່ອນດັງໄຟໄວ້ສຳຫຼັບຝິ່ງໄຟ
 • ມີບ່ອນຫ້ອຍເຄື່ອງນຸ່ງ
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບເຮືອນພັກ:
 • ຝຣິ Wi-Fi
 • ບໍລິການໂທລະສັບ ແລະ ໂທລະສານ
 • ບໍລິການຊັກລີດ
 • ສະຖານທີ່ຈອດລົກກວ້າງຂວາງ
 • ຕັ້ງຢູ່ສູນກາງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
ບໍລິການອື່ນໆຈາກເຮືອນພັກພວກເຮົາ:
 • ບໍລິການຮັບ-ສົ່ງແຂກ ຈາກຄີວລົດ ແລະ ສະໜາມບີນ
 • ບໍລິການຈ່ອງລາຍການທ່ອງທ່ຽວ
 • ບໍລິການຍ່າງປ່າ, ຂີ່ລົດຖີບ, ຂີ່ເຮືອຂະຍັກ, ນອນພັກແຮມກັບເຮືອນປະຊາຊົນ ແລະ ລາຍການປະສົບອື່ນໆ
 • ບໍລິການເຊົ່າລົດຖີບ
 • ບໍລິການລົດຕູ້ທຸກຊະນິດ
   
   
 
 
 
     
Free counter and web stats   ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2011-2013 ເຮືອນພັກ ພູອີວ III ຫຼື ພູອີວ III ລີສອດ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
Created by: http://www.phouiu-ecotourism-laos.com in Luang Namtha, Laos