ເຮືອນພັກ ພູອີວ III ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ    
ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ປະເທດລາວ    
Mobile: + 856-20-99 44 00 84, 22 39 01 95; Phone/Fax: +856-86-26 00 15  
Search Google
E-mail: phouiu_lnt@hotmail.com      
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu Travel, Laos
 
 
ກ່ຽວກັບເຮືອນພັກພູອີວ III ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
ເຮືອນພັກພັກພູອີວ III ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແມ່ນເຈົ້າຂອງດຽວກັນກັບເຮືອນພັກພູອີວ II ເມືອງສີງ ແລະ ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວ ພູອີວ ເຊິ່ງມີສາຂາບໍລິສັດ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ເມືອງວຽງພູຄາ, ເມືອລອງ ແລະ ເມືອງສີງ ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການ ຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກຳທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການຍ່າງປ່າແບບງ່າຍດ່າຍ-ແບບປະຈົນໄພ ຢູ່ເມືອງສີງ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ເມືອງວຽງພູຄາ ແລະ ເຂດສາມຫຼ່ຽມ ລາວ-ພະມ້າແລະ ຈີນ (ເຂດຊຽງແຂງ ເມືອງເກົ່າຂອງເມືອງສີງ ), ຂີ່ເຮືອຂະຍັກ, ລ່ອງແພ່ໄມ້ໄຜ່ ແລະ ຈີ່ເຮືອຈັກທ້ອງຖິ່ນ ຕາມລ້ອງນ້ຳທາ ແລະ ນ້ຳຫ້າແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ຂີ່ລົດຖີບແບບງ່າຍ ແລະ ປະຈົນໄພພາຍໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ຕ່າງແຂວງ, ທ່ອງທ່ຽວໃນຕົວເມືອງ, ນອນພັກແຮມກັບເຮືອນປະຊາຊົນ, ລາຍການປະສົມລາຍການດຽວມີທັງຍ່າງປ່າ, ຂີ່ລົດຖີບ ແລະ ລ່ອງເຮືອຂະຍັກ; ບໍລິການລົດຕູ້ຮັບ-ສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນແຂວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ. ລາຍການຂອງພວກເຮົາອອກແບບຕັ້ງແຕ່ 1 ວັນ ຫາ 11 ວັນ ລວມທັງພັກແຮມກັບເຮືອນປະຊາຊົນ ຫຼື ເຮືອນພັກນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕາມບັນຊົນເຜົ່າຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນເຜົ່າອາຄ່າ, ຂະມຸ, ມົ້ງ ແລະ ຢ້າວ. ບາງກິດຈະກຳແມ່ນຍ່າງ, ບາງກິດຈະກຳຂີ່ລົດຖີບ ແລະ ບາງກິດຈະກຳແມ່ນທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍລົດຕຸກໆ ຫຼື ລົວໂຟວີນ.
 
 
 
 
   
   
 
 
 
     
Free counter and web stats   ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2011-2013 ເຮືອນພັກ ພູອີວ III ຫຼື ພູອີວ III ລີສອດ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
Created by: http://www.phouiu-ecotourism-laos.com in Luang Namtha, Laos