ເຮືອນພັກ ພູອີວ III ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ    
ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ປະເທດລາວ    
Mobile: + 856-20-99 44 00 84, 22 39 01 95; Phone/Fax: +856-86-26 00 15  
Search Google
E-mail: phouiu_lnt@hotmail.com      
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu Travel, Laos
 
 
ລາຍລະອຽດຂອງຫ້ອງນອນ 2 ຕ່ຽງ:
ເຮືອນພັກໃນແຕ່ລະຫ້ອງ ແມ່ນອອກແບບປະສົມປະສານຄ້າຍຄືກັນກັບເຮືອນຂອງຊົນເຜົ່າພາຍໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເຊັ່ນ: ເຮືອນຂອງຊົນ ເຜົ່າອາຄ່າ, ເຜົ່າໄຕດຳ, ເຜົ່າຂະມຸ, ເຜົ່າມົ້ງ, ເຜົ່າໄຕລື້; ຫ້ອງໜ່ຶງມີຂະໜາດ 9 x 6 ແມັດ ລວມທັງຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ລະບ່ຽງນອກ, ເຮືອນພັກແຕ່ລະຫ້ອງແມ່ນເຮັດດ້ວຍໄມ້, ໄມ້ປ່ອງ, ປະສົມປະສານກັບຊີມັງ, ພື້ນເຮືອນປູດ້ວຍດີນຈີ່, ເພດານເຮັດດ້ວຍໄມ້ປ່ອງ;
Bungalows in Laos
ຫ້ອງສອງຕ່ຽງ
ຫ້ອງນ້ຳຕົກ ແຕ່ງແບບທັນສະໄໝ ມີຄວາມກວ້າງຂະໜາດ 2 x 1.80 ແມັດ, ອຸປະກອນຫ້ອງນ້ຳເຊັ່ນ: ຊັກໂຄກ, ອ່າງລ້າງມື, ຫົວກ໋ອກນ້ຳ, ຝັກບົວອາບນ້ຳ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນ ແມ່ນຮັບມາດຕະຖານສາກົນ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີນ້ຳອຸ່ນ ແລະ ນ້ຳເຢັນໄວ້ສຳລັບອາບ; ພາຍໃນຫ້ອງ ນອນຍັງມີຫ້ອງນັ່ງຫຼີ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ ມີໂຕະ ແລະ ຕ່ັງ ໄວ້ສຳລັບນັ່ງ ອ່ານໜັງສື ຫຼື ຜັກຜ່ອນ, ມີບ່ອນດັງໄຟຝິ່ງໃນລະດູໜາວ. ລະບ່ຽງນອກ ມີ ຕັ່ງນັ່ງຜັກຜ່ອນ ແລະ ສາມານອນໄດ້ ຈຳນວນ 2 ໜ່ວຍ ຂ້າງຕັ່ງນັ່ງ ຍັງມີ ໂຕະທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ແຜ່ນດຽວ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນ ການວ່າງເຄື່ອງກິນ ແລະ ປື້ມອ່ານ; ສ່ວນອຸປະກອນເຄື່ອງນອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຜ້າເສື່ອຍີ້ຫໍ້ມາດຕະຖານສາກົນ,  ຜ້າຫົ່ມ, ໝອນ, ສົບຜ້າຫົ່ມ ຜ້າປູ, ຜ້າເຊັດຕົວ ແລະ ຜ້າເຊັດໜ້າ ແມ່ນຜ້າຝ້າຍຢ່າງດີ, ສ່ວນຜ້າຄຸມຕ່ຽງແມ່ນຜ້າຝ້າຍຈາກເຜົ່າໄຕລື້; ຕ່ຽງນອນແມ່ນເຮັດດ້ວຍໄມ້ສັກເປັນລຳ ອອກແບບລັກສະນະງ່າຍດາຍ, ແຕ່ແຂງແຮງ ແລະ ສວຍງາມ ຕ່ຽງແຕ່ລະໜ່ວຍມີຄວາມກວ້າງ 1.20 x 1.80 ແມັດ ເບິ່ງຄືເປັນທຳມະຊາດ, ການຕົກແຕ່ງພາຍໃນຫ້ອງນອນແມ່ນ ໃຊ້ເຄື່ອງຫັດຖະກຳຈາກ ບັນດາຊົນເຜົ່າພາຍໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ປ່ອງຢ້ຽມທາງຫຼັງເຮັດດ້ວຍໄມ້ ມີສ່ອງລົມລະບາຍອາກາດຢ່າງດີ, ປ່ອງຢ້ຽມທາງໜ້າເຮັດດ້ວຍໄມ້ ແລະ ໃສ່ແກ້ວແຜ່ນໃຫຍ່ ສາມາດເບິ່ງບັນຍາກາດອ້ອມຮອບຂ້າງນອກບໍລິເວນເຮືອນພັກພູອີວ.
| ຫ້ອງ 2 ຕ່ຽງ | ຫ້ອງຕ່ຽງດຽວຕ່ຽວໃຫຍ່ |
Luang Namtha Hotel
 
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນຫ້ອງນອນ:
 • Luang Namtha Guest Houseຫ້ອງນ້ຳພາຍໃນຫ້ອງນອນ ( ນ້ຳອຸ່ນ )
 • ຫ້ອງນັ່ງຫຼີ້ນພາຍໃນຫ້ອງນອນກວ້າງຂວາງ
 • ມີບ່ອນນັ່ງຫຼີ້ນລະບ່ຽງນອກກວ້າງຂວາງ
 • ມີນ້ຳດື່ມບໍລິການລວມລາຄາຫ້ອງນອນ
 • ບໍລິການຜ້າເຊັດໜ້າ ແລະ ເຊັດຕົວ
 • ມີບ່ອນດັງໄຟໄວ້ສຳຫຼັບຝິ່ງໄຟ
 • ມີບ່ອນຫ້ອຍເຄື່ອງນຸ່ງ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບເຮືອນພັກ:

 • Luang Namtha Eco-lodgeຝຣີ Wi-Fi
 • ບໍລິການໂທລະສັບ ແລະ ໂທລະສານ
 • ບໍລິການຊັກລີດ
 • ສະຖານທີ່ຈອດລົກກວ້າງຂວາງ
 • ຕັ້ງຢູ່ສູນກາງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
ບໍລິການອື່ນໆຈາກເຮືອນພັກພວກເຮົາ:
 • Eco-activities in Laosບໍລິການຮັບ-ສົ່ງແຂກ ຈາກຄີວລົດ ແລະ ສະໜາມບີນ
 • ບໍລິການຈ່ອງລາຍການທ່ອງທ່ຽວ
 • ບໍລິການຍ່າງປ່າ, ຂີ່ລົດຖີບ, ຂີ່ເຮືອຂະຍັກ, ນອນພັກແຮມ ກັບເຮືອນປະຊາຊົນ ແລະ ລາຍການປະສົບອື່ນໆ
 • ບໍລິການເຊົ່າລົດຖີບ
 • ບໍລິການລົດຕູ້ທຸກຊະນິດ
   
   
 
 
 
     
Free counter and web stats   ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2011-2013 ເຮືອນພັກ ພູອີວ III ຫຼື ພູອີວ III ລີສອດ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
Created by: http://www.phouiu-ecotourism-laos.com in Luang Namtha, Laos