ເຮືອນພັກ ພູອີວ III ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ    
ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ປະເທດລາວ    
Mobile: + 856-20-99 44 00 84, 22 39 01 95; Phone/Fax: +856-86-26 00 15  
Search Google
E-mail: phouiu_lnt@hotmail.com      
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu Travel, Laos
 
 
ຮ້ານອາຫານ ພູອີວ III ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
Phou Iu III Restaurant in Luang Namtha, Laos

ຮ້ານອາຫານ ພູອີວ III ບໍລິການອາຫານທ້ອງຖິ່ນ ພາຍໃນ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ເຂົ້າສອຍ, ຕ່ຳໝາກຫຸ່ງ, ຕ່ຳຫວາຍ ແລະ ອື່ນໆ... ນອກນັ້ນຍັງບໍລິການອາຫານລາວ, ໄທ ແລະ ສາກົນ.
   
   
 
 
 
     
Free counter and web stats   ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2011-2013 ເຮືອນພັກ ພູອີວ III ຫຼື ພູອີວ III ລີສອດ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
Created by: http://www.phouiu-ecotourism-laos.com in Luang Namtha, Laos